https://gateway.aryaktravel.com/api/
تور منقضی شده است

برنامه سفر

شـروع سفـر: تهران
مدت سفر - 03:30 ساعت
21:30 فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (IKA)
01:00 عدنان مندرس (ADB)
Economy https://compositor.papgroup.ir/static/airlines/JI.png معراج
شـروع سفـر: ازمیر
مدت سفر - 03:30 ساعت
01:30 عدنان مندرس (ADB)
05:00 فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (IKA)
Economy https://compositor.papgroup.ir/static/airlines/JI.png معراج
پـایـان سفـر: تهران
لادونیا آداکوله
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
NET
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
NET
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
رامادا ریزورت
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار دلوکس
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
رامادا ریزورت
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
ایسمیرا
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار دلوکس
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
ایسمیرا
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار دلوکس
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
موون پیک ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
سی لایت بیچ ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
پاین بی ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
57,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
سی لایت بیچ ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
ایسمیرا
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار افسوس
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
پاین بی ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
ایسمیرا
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار افسوس
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
ایسمیرا
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
سی لایت بیچ ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
موون پیک ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
پاین بی ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
موون پیک ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار افسوس
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
موون پیک ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
سی لایت بیچ ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
هتل سوئیسوتل گرند افس ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
سی لایت بیچ ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
مریوت
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
پاین بی ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
هتل سوئیسوتل گرند افس ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
پاین بی ریزورت
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
مریوت
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
کرومار افسوس
درجه هتل :
UALL 4 شب
چشم انداز: Land View
مریوت
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
آکوا فانتاسی آکوا پارک
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
آکوا فانتاسی آکوا پارک
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
ایسمیرا
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
روکس رویال
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
لایف کرنر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
آکوا فانتاسی آکوا پارک
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
موون پیک ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
آکوا فانتاسی آکوا پارک
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
هتل سوئیسوتل گرند افس ازمیر
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
آکوا فانتاسی آکوا پارک
درجه هتل :
ALL 4 شب
چشم انداز: Land View
مریوت
درجه هتل :
BB 2 شب
چشم انداز: Land View
2 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان

اطلاعات سفر

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
توضیحات

تور کوش آداسی ازمیر از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس آریاک سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس آریاک سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 02157816

مسـئولین تـور

نارینه جاندرمیان

بلیط هواپیما چارتر و سیستمی

خرید آنلاین بلیط پرواز های داخلی و خارجی

رزرو آنلاین هتل ها

رزرو و دسترسی به اطلاعات کامل هتل های خارجی و داخلی

رزرو آنلاین تورهای مسافرتی

خرید انواع تور به مقاصد خارجی و داخلی

6LeGHqAdAAAAAGMcJx9a0GEt6VYJLCwBDG-kLkpk